fbpx

Lash Professional OÜ töötab selle nimel, et tagada teie privaatsuse kaitstus, kui kasutate meie teenuseid. Seepärast oleme kehtestanud tegevuspõhimõtted teie isikuandmete töötlemiseks ja kaitseks.
Palun tutvuge käesoleva privaatsuspoliitikaga hoolikalt! Kui Te kasutate meie veebilehte, nõustute Te väljatoodud privaatsuspoliitikaga ning kinnitate, et olete privaatsuspoliitikaga tutvunud ning sellest aru saanud.
Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab kuidas, millal ning milliseid andmeid ja mis eesmärkidel Lash Professional OÜ kogub, kasutab ja töötleb, kui Te kasutate meie veebilehte. Lash Professional austab veebilehe kasutajate andmekaitset ning tunnustab Teilt kogutud andmete kaitsmise olulisust.

INFORMATSIOONI KOGUMINE JA KASUTUS
KÜPSISED
Lash Professional kasutab küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mille külastatud veebileht ja/või rakendused arvutisse lisavad. Neid kasutatakse laiaulatuslikult, et veebilehed ja rakendused töötaksid või teeksid seda tõhusamalt, et anda veebilehe omanikele teavet. Lash Professional kasutab Google Analytics teenuseid, veebilehel www.google.com/policies/privacy/partners on välja toodud, kuidas Google andmeid kasutab.

KOGUTAV INFORMATSIOON
Lash Professional kogub isikuandmeid, mis on edastatud Lash Professional’ile seoses ostu sooritamisega – nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne – , mis te meile annate või mis me saame, kui registreerute meie uudiskirja saajaks või loote endale „ Lash Professional e-poe“ konto. Samuti kontaktandmeid, mis on edastatud Lash Professional’ile seoses kasutajapoolse kirjavahetusega.
Lash Professional kogub tehniliste küpsiste abil veebilehe külastajate kohta järgnevat infot: külastuse aeg, kestus, veebilehe külastajate arv, milliselt veebilehelt www.dluxpro.ee veebileheni jõuti, internetiprotokolli aadressi, brauseri tüüpi ja keelt, operatsioonisüsteemi infot, külastatud veebilehti, asukohta, küpsiste informatsiooni, kuidas te meie veebilehte kasutasite.
Lash Professional OU on isikuandmete vastutav tootleja. Lash Professional OU edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud tootleja Maksekeskus AS-le.

ANDMETE KOGUMISE EESMÀRK
Lash Professional austab Teie isikuandmeid ning ei väljasta isikuandmete informatsiooni kolmandatele isikutele turunduseesmärkidel, ilma Teie selgesõnalise nõusolekuta. Teie poolt edastatud isikuandmeid kasutatakse teenuse pakkumise eesmärgil ning sinuga ühenduse võtmiseks, et täita kohustusi ja osutada ootuspärast teenust. Isikuandmed, mis on vajalikud toodete Kliendile saatmiseks, edastakse kullerteenust osutavale ettevõttele. Samuti hõlmab see teile Lash Professional teabe ja pakkumiste saatmist turunduslikel eesmärkidel e-maili teel, kui olete andnud selleks nõusoleku. Säilitame Teie andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik Teile teenuste osutamiseks või seadustega nõutud. Seejärel Teie isikuandmed kustutatakse.
Lash Professional kasutab küpsiseid eesmärgiga edastada kasutajatele kasulikumat teavet ning statistika jaoks. Küpsiseid kasutatakse külastajate aktiivsuse analüüsimiseks, mille põhjal arendatakse veebilehe funktsionaalsust. Samuti kasutatakse küpsiseid, et salvestada külastaja otsingueelistusi, nii on võimalik kasutajal oma otsingut järgnevatel kordadel kergemini korrata.

ANDMETE KAITSE
Lash Professional kasutab kõiki ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi abinõusid, et Teie andmeid kaitsta.

TEIE ÕIGUSED
Teil on õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida me säilitame. Kui Teie andmed on valed, ebatäielikud või mitteasjakohased, võite paluda andmete parandamist või eemaldamist.
Paljud brauserid lubavad küpsiste kasutamist automaatselt, Teil on võimalus keelata küpsiste kasutamine oma brauseri sätetes. Küpsiste keelamine võib mõjutada Lash Professional ́i veebilehe toimimist.

KOOSTÖÖ ÕIGUSORGANITEGA
Kui Lash Professional’il on seadusjärgne kohustus teha koostööd õiguskaitseorganite või valitsusega, on Lash Professional’il õigus avaldada kogu informatsioon Teie kohta õiguskaitseorganitele või valitsusele.

TEAVE TINGIMUSTE KOHTA
Lash Professional’il on õigus privaatsuspoliitikas muudatusi teha. Uuendatud privaatsuspoliitika hakkab kehtima veebilehel avalikustamise päevast. Palun veenduge privaatsuspoliitika tingimustega veebilehe igakordsel kasutamisel. Kui Te ei nõustu uute tingimustega, palume Teil Lash Professional’i veebilehe kasutamine lõpetada. Veebilehe edasisel kasutamisel loeme Teid uute tingimustega nõustunuks.
Tingimustest tulenevaid või nendega seotud vaidlustele kehtivad Eesti Vabariigi seadused ning tingimustega või nendega seotud vaidlused lahendatakse tarbija elukohajärgses kohtus.